Kontaktne informacije

Ulica grada Vukovara 274
Telefon: 01 3861 940
Mobitel: 098 708 236
Email: autoskolarodmax(at)gmail.com