Upis

Kod upisa u autoškolu potrebno je donijeti liječničko uvjerenje, osobnu iskaznicu ili putovnicu te OIB. Za maloljetne kandidate ugovor sa autoškolom potpisuje zakonski zastupnik.
KATEGORIJA Cijena
1. B KATEGORIJA 5.695,75kn
2. B KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu A1, A2, A, F, G, AM kategoriju
4.401,10kn
3. B KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu B na automatski mjenjač
1.437,50kn
4. A KATEGORIJA 4.977,00kn
5. A KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, F, G, H kategoriju
2.587,50kn
6. A KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu A1, A2 ili AM kategoriju
1.725,00kn
7. A KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu A kategoriju bez poluge mjenjača
862,50kn
8. A1 KATEGORIJA 3.970,75kn
9. A1 KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H kategoriju
2.479,69kn
10. A1 KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu AM kategoriju
1.653,13kn
11. A1 KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu A1 bez poluge mjenjača
826,56kn
12. A2 KATEGORIJA 4.114,50kn
13. A2 KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H kategoriju
2.587,50kn
14. A2 KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu A1 ili AM kategoriju
1.725,00kn
15. A2 KATEGORIJA
Za kandidate koji imaju položenu A2 bez poluge mjenjača
862,50kn
 
OSTALI TROŠKOVI
Tečaj prve pomoći uplaćuje se u zdravstvenoj ustanovi EuroMedica 450,00kn
Naknada za ispitni sat iz UV-a 200,00kn
Administrativna taksa / biljezi 2 x 20,00 kn 40,00kn
ISPITNI TROŠKOVI
uplaćuju se putem uplatnica HRVATSKOM AUTOKLUBU
PPSP / test / 147,50kn
PP / prva pomoć / 118,75kn
UV / vožnja / B kategorija 236,25kn
UV / vožnja / A, A1, A2 kategorija 205,00kn

gotovina
Mogućnost plaćanja na rate putem opće uplatnice(Virman).

Maestro
Visa
Amex

Diners
Do 12 rata